W roku szkolnym 2021/22 Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej przeprowadziło wiele akcji charytatywnych niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. W grudniu 2021 r. zorganizowano zbiórkę pieniężną na zakup artykułów dla dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach. W ramach akcji „Paczuszka dla Maluszka” zebrano kwotę 1068,30 zł, a zakupione artykuły dziecięce przekazano do Fundacji Małych Stópek. W tym samym miesiącu, w ramach akcji świątecznej, zorganizowano zbiórkę finansową na zakup materiałów higienicznych i opatrunkowych. Zakupione artykuły za kwotę 676,15 zł przekazano do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Akcję tę wsparła p. Agata Wach przekazując kwotę 102 zł z zysków ze sprzedaży produktów w sklepiku szkolnym. W styczniu 2022 r. uczniowie naszej szkoły byli wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod kierownictwem i nadzorem p. Jerzego Rejmana uzbierali kwotę ok. 2400 zł.

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – słowa patrona naszej szkoły są mottem pracy Szkolnego Koła Wolontariatu działającego od 1 września 2018 r. Opiekunami koła są p. Anna Rogala i p. Elżbieta Śliwa.

Członkami a równocześnie wolontariuszami działającymi na rzecz potrzebujących są uczniowie naszej szkoły. Są to życzliwe, bezinteresowne osoby, chętnie niosące pomoc i troszczące się o innych. Praca Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2018/19 przebiegała według opracowanego planu z uwzględnieniem bieżących potrzeb.

Wśród działań podejmowanych przez wolontariuszy należy wymienić:

 1. Całoroczną akcję „Nakrętki dla Karola”;
 2. Zbiórkę różańców, które zostały przekazane do Koła Caritasu, naprawione i przekazane na misje;
 3. Udział w Ogólnopolskiej akcji „Książka wspiera bohatera” – zebrano ponad 200 kg książek, ze sprzedaży których pieniądze zostały przekazane potrzebującym dzieciom;
 4. Współpracę wolontariuszy przy zbiórce okularów w ramach akcji „Czar mary okulary”, które również przekazano na misje;
 5. Udział w akcji „Poczytam przedszkolakowi” – wolontariusze wypożyczali bajki i czytali przedszkolakom;
 6. Aktywną współpracę ze Szkolnym Kołem Ekologicznym przy zbiórce makulatury i zużytych baterii;
 7. Udział w akcji „Góra Grosza”;
 8. Porządkowanie i dbanie o opuszczone groby, na których zapalono, zebrane przez wolontariuszy znicze;
 9. Pomoc koleżeńską w nauce potrzebującym kolegom;
 10. Jesienną akcję porządkowania podwórka szkolnego;
 11. Przygotowywanie kartek z życzeniami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi dla mieszkańców DPS w Brzózie Królewskiej;
 12. Wizyty w DPS w Brzózie Królewskiej, w ramach których składano mieszkańcom życzenia i przygotowane własnoręcznie upominki;
 13. Współpracę przy organizacji imprez sportowych;
 14. Zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w Przemyślu – zbiórkę zorganizowano we współpracy z Powiatowym Weterynarzem;
 15. Akcję „Szlachetna Paczka”, w ramach której zebrano artykuły chemiczne i spożywcze, które przekazano potrzebującym;
 16. Współpracę przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz współpracę z instytucjami samorządowymi działającymi na terenie Gminy Leżajsk.

Wszyscy członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w swojej pracy kierowali się bezinteresownością, życzliwością i ogromną chęcią niesienia pomocy.