Okres pomiędzy 3 a 7 rokiem życia nazywany jest okresem swoistej mowy dziecięcej. Rozwój mowy u dzieci nie przebiega w jednakowym tempie. Zależy to od różnych czynników, między innymi od ich predyspozycji psychofizycznych, wpływów środowiskowych i innych. Dlatego nie należy się martwić tym, że u dzieci w jednakowym wieku mogą występować różnice w rozwoju mowy. Pod warunkiem, że nie odbiegają one od normy rozwojowej dla danego wieku. W dużym uproszczeniu wygląda to tak:

DZIECKO 3-LETNIE

Mowa dziecka trzyletniego jest już w pewnym stopniu ukształtowana. Dziecko trzyletnie potrafi się porozumieć z otoczeniem, jednak jego mowa nie jest pozbawiona błędów, a jej rozwój odbywa się w dalszym ciągu.
Trzylatek powinien już wymawiać wszystkie samogłoski ustne i nosowe, chociaż w wymowie może jeszcze zamieniać a-o, e-a, i-y.
Trzylatek powinien również wypowiadać spółgłoski: p, p’, b, b’, m, m’, f, f’, w, w’, ś, ź, ć, dź, ń, k, k’, g, g’ h, t, d, n, l, ł, j, s, z, c, dz.
Zdarza się, że pojawiają się też głoski sz, ż/rz, cz, dż.
Chociaż dużo głosek umie już dziecko wypowiedzieć poprawnie w izolacji, w mowie potocznej zastępuje je łatwiejszymi:
- najczęściej s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż są zastępowane przez zmiękczone odpowiedniki: ś, ź, ć, dź,
- r wymawiane jest jako l bądź j,
- zamiast f występuje h,
- trudności sprawiają grupy spółgłosek, często są one też upraszczane.  

DZIECKO 4-LETNIE

Dziecko 4-letnie powinno już wymawiać w mowie potocznej s, z, c, dz. Pojawiają się głoski sz, ż/rz, cz, dż, ale są zastępowane przez s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź i jest to seplenienie fizjologiczne. 

DZIECKO 5-LETNIE

Mowa dziecka 5-letniego jest już właściwie zrozumiała. Głoski sz, rz/ż, cz, dż zaczynają się pomału utrwalać, dziecko potrafi je poprawnie powtórzyć, chociaż w mowie potocznej mogą być jeszcze zamieniane na s, z, c, dz. W 5 roku życia głoska r powinna być już wymawiana, ale często pojawia się dopiero w tym okresie.

DZIECKO 6-LETNIE

Dziecko sześcioletnie powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo.  

Jak wspomniałam podział ten podany jest w dużym uproszczeniu, granice w przebiegu rozwoju mowy są płynne. Poza tym występują bardzo liczne deformacje głosek wymawianych przez dzieci. Dlatego dopiero po przeprowadzeniu badania diagnostycznego i ustaleniu diagnozy logopeda kwalifikuje wybrane dzieci do terapii.