Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

  • Nawiązanie kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu.
  • Dopilnowanie, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
  • Utrwalanie z dzieckiem materiału zawartego w zeszycie.
  • Codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem przed lustrem.
  • Prowadzenie ćwiczeń domowych w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka (pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału).
  • Chwalenie dziecka nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku.

Tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia, rodzice prowadzą z dzieckiem ćwiczenia, stosując się do wyżej zawartych zaleceń, można liczyć na efekty terapii logopedycznej.