Wykaz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej
w roku szkolnym 2023 / 2024

L. p. Nazwisko i imię Stanowisko, nauczany przedmiot
1. mgr Grabarz Marian dyrektor
2. mgr Stefańska Małgorzata wicedyrektor
3. mgr Grabarz Mariusz wicedyrektor, robotyka
4. mgr Baj Danuta nauczyciel wspomagający
5. mgr Balawejder Maria edukacja wczesnoszkolna
6. mgr Brudniak Edyta chemia, biologia
7. mgr Burda Jadwiga matematyka
8. mgr ks. Cebula Adam religia
9. mgr Cebula Halina edukacja przedszkolna
10. mgr Ciryt Jolanta wos, wychowanie fizyczne
11. mgr Cisek Bożena edukacja przedszkolna
12. mgr Ćwikła Katarzyna edukacja przedszkolna
13. mgr Dąbek Barbara nauczyciel wspomagający
14. mgr Dec Magdalena urlop macierzyński
15. mgr Deryło Izabela matematyka, fizyka
16. mgr Fleszar Agnieszka matematyka
17. mgr Flis Izabela edukacja przedszkolna, nauczyciel wspomagający
18. mgr Gielarowiec Elżbieta bibliotekarka
19. mgr Giża Anna pedagog, nauczyciel wpomagający
20. mgr Grabarz Lilla edukacja wczesnoszkolna
21. mgr ks. Kot Szymon religia
22. mgr Krzemińska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
23. mgr Kuczek Anna edukacja przedszkolna
24. mgr Kuraś Ewa psycholog, nauczyciel wspomagający
25. mgr Lachowicz Edyta urlop zdrowotny
26. mgr Lipińska Barbara edukacja wczesnoszkolna, przyroda
27. mgr Loryś Diana edukacja wczesnoszkolna
28. mgr Majkut Katarzyna historia, wdż
29. mgr Marciniak Anna technika, plastyka
30. mgr Marek Bożena edukacja przedszkolna
31. mgr Marzęciak - Wiatr Marta język polski
32. mgr Niźnik Justyna edukacja przedszkolna
33. mgr Nowak Sylwia logopeda
34. mgr ks. Ochab Artur religia
35. mgr Paluch Anna muzyka, wychowanie fizyczne
36. mgr Pęcak Mateusz pedagog
37. mgr Popowicz Monika język niemiecki
38. mgr Pustelny Danuta edukacja wczesnoszkolna
39. mgr Rączka Marta edukacja przedszkolna
40. mgr Rząsa Natalia edukacja przedszkolna
41. mgr Rejman Jerzy wychowanie fizyczne
42. mgr Rogala Anna język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa
43. mgr Rudzińska Renata matematyka
44. mgr Rząsa Natalia edukacja przedszkolna
45. mgr Sitarz Katarzyna nauczyciel wspomagający
46. mgr Sitkowski Andrzej technika, informatyka, historia
47. mgr Smycz Ewelina edukacja przedszkolna, język angielski
48. mgr Stawarz Elżbieta język angielski
49. mgr Stępień Aneta geografia, nauczyciel wspomagający
50. mgr Stopyra Grzegorz wychowanie fizyczne
51. mgr Szczepanik Paulina edukacja przedszkolna
52. mgr Szczęch Bożena edukacja przedszkolna
53. mgr Szpunar Małgorzata edukacja przedszkolna
54. mgr Szpyrka Renata język polski
55. mgr Śliwa Elżbieta  język polski
56. mgr Tenerowicz Zofia matematyka
57. mgr Wach Agata język angielski
58. mgr Wiatr Beata język angielski
59. mgr Zdanowicz Małgorzata wychowanie fizyczne
60. mgr Zygmunt Joanna edukacja przedszkolna