Wskazówki dla rodziców i wychowawców:

  • Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między
  • zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
  • Dziecko nawykowo mówi przez nos.
  • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka.
  • Mamy wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
  • Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia r.
  • Jeśli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia ( zacinanie, powtarzanie sylab).

Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:

  • wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź,
  • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne , np. d na t (dom=tom), w na f (woda=fota), g na k (gęś=kęś), b na p (buda=puta),
  • myli głoski o podobnym brzmieniu np. s – c (sala=cala), sz – cz (szyje=czyje).