ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ

O G Ł A S Z A

REKRUTACJĘ KANDYDATÓW

do klasy pierwszej SP i Przedszkola
na rok szkolny 2024/2025

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka
zobowiązani są złożyć w terminie

04.03.2024 r. — 22.03.2024 r.

prawidłowo wypełniony wniosek do sekretariatu Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej.

Wniosek przyjęcia kandydata można pobrać
w sekretariacie lub z linków poniżej.

Wniosek do zapisu do Przedszkola - dzieci 6 lat
Wniosek do zapisu do Przedszkola - dzieci młodsze
Wniosek do zapisu do Szkoły Podstawowej

 

Informujemy, że decyzją Wójta Gminy Leżajsk Przedszkole w Brzózie Królewskiej pracuje w okresie wakacji w miesiącu lipcu.

Miesiąc sierpień przeznaczony jest na prace remontowe.

Konto główne Zespołu Szkół   71 1240 2630 1111 0000 3643 4525 
Konto ZFŚS     64 1240 2630 1111 0000 3643 4554
Konto za wyżywienie      59 1240 2630 1111 0010 3755 1662
Konto za pobyt w przedszkolu 71 1240 2630 1111 0000 3643 4525
Konto Rady Rodz. Przedszkola    10 1240 2630 1111 0011 2978 1890
Konto Rady Rodz. Szkoły Podstawawowej  38 1240 2630 1111 0010 7688 3988
Konto Rady Rodz. Zespołu Tańca  69 1240 2630 1111 0010 9406 5331

Pragniemy poinformować, że w dniu 14 października 2021 r. Szkoła Podstawowa została wyróżniana nagrodą „ZŁOTEGO PRYMU” nadaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

„Złoty Prym” jest nagrodą przyznawaną szkołom w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny. Nagroda przyznawana jest corocznie szkołom z terenu województwa podkarpackiego. Nagrodę stanowi statuetka „Złotego Prymu” przyznawana  jednej szkole w całym województwie z każdego typu.

Nagrodę z rąk Pani Kurator Małgorzaty Rauch odebrał dyrektor Zespołu Szkół Pan Marian Grabarz.

Nr telefonu do kontaktu z wychowawcami w Przedszkolu.

Nr główny do przedszkola: (17) 242 90 83, (17) 282 12 10

Lp.

Opis pomieszczenia

Wychowawca

Nr telefonu

1.

Telefon główny HOLL

-

200

2.

Grupa A

Justyna Niżnik/Bożena Marek

201

3.

Grupa B

Bożena Cisek/Bożena Szczęch

202

4.

Grupa C

Anna Kuczek/Danuta Baj/Ewelina Smycz/Barbara Miazga

203

5.

Grupa D

Natalia Rząsa/Katarzyna Ćwikła/Barbara Miazga

204

6.

Grupa E

Małgorzata Szpunar/Barbara Miazga

205

7.

Grupa F

Joanna Zygmunt/Marta Rączka

206

8.

Pokój nauczycielski

 

207

9.

Sala rekreacyjna

 

208, 209

10.

Dyrektor żłobka

Danuta Baj

210

11.

Sekretariat żłobka

 

211

12.

Grupa I

 

212

13.

Grupa II

 

213

14.

Magazyn przy sali rekreacyjnej

 

214

15.

Pralnia

 

215