Nr telefonu do kontaktu z wychowawcami w Przedszkolu.

Nr główny do przedszkola: (17) 242 90 83, (17) 282 12 10

Lp.

Opis pomieszczenia

Wychowawca

Nr telefonu

1.

Telefon główny HOLL

-

200

2.

Grupa A

Justyna Niżnik/Bożena Marek

201

3.

Grupa B

Bożena Cisek/Bożena Szczęch

202

4.

Grupa C

Anna Kuczek/Danuta Baj/Ewelina Smycz/Barbara Miazga

203

5.

Grupa D

Natalia Rząsa/Katarzyna Ćwikła/Barbara Miazga

204

6.

Grupa E

Małgorzata Szpunar/Barbara Miazga

205

7.

Grupa F

Joanna Zygmunt/Marta Rączka

206

8.

Pokój nauczycielski

 

207

9.

Sala rekreacyjna

 

208, 209

10.

Dyrektor żłobka

Danuta Baj

210

11.

Sekretariat żłobka

 

211

12.

Grupa I

 

212

13.

Grupa II

 

213

14.

Magazyn przy sali rekreacyjnej

 

214

15.

Pralnia

 

215