W dobie smsów, emaili i Messengera papierowa korespondencja należy do rzadkości. Otrzymanie koperty z listem sprawia jednak przyjemność, więc nasi uczniowie klas czwartych pod opieką p. Marty Marzęciak-Wiatr i p. Elżbiety Śliwy dołączyli do ogólnopolskiego projektu „Napisz, proszę, chociaż krótki list….”, w ramach którego pisali listy do kolegów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Początka w Wadowicach Dolnych. Z niecierpliwością czekaliśmy na odpowiedzi. Papierowe listy od naszych rówieśników z Wadowic Dolnych sprawiły nam ogromną radość.